NYHETER

Aktuellt

Pia Litzell Berg, redaktör för Socionomens psykoterapiavsnitt.

Föreläsning: Gruppens potential i behandlingsarbete

Pia Litzell Berg leder viktig diskussion i Östersund.
Socionomen
Förr i tiden förfasade vi oss över arbetarklassen som dränkte sorger i sprit och brännvin. Idag vet vi att medel- och överklassens alkoholintag är långt ifrån problemfritt.
Socionomen
Idag vet vi vad som kan dölja sig bakom överklassens tjusiga fasad.
Socionomen
Stödet från politiker till chefer och från chefer till socialsekreterare brister mer eller mindre i alla kommuner.
Ledare
Foto: Åsa Sjöström. Åsa Sjöström med sin dotter.

Mor-dotter relationen

Fotografen Åsa Sjöström vann andra pris i en av världens mest ansedda fototävlingar, World Press Photo, med en bild hon tagit för Socionomen. Nu är hon tillbaka!
Vad ligger bakom nyanländas sexuella trakasserier av tjejer? Socionomen har tittat närmare på problemet.
Socionomen
Socionomens redaktion upprörs över förslaget att ta bort kravet på högskoleutbildad personal i den sociala barn- och ungdomsvården.
Alla 17 blivande familjeterapeuter och Pia Litzell Berg, kursansvarig och Socionomens redaktör för psykoterapi, samlas för fotografering innan de skiljs efter första kursdagen.
Socionomen
Den 9/2 startar en ny familjeterapiutbildning under ledning av Socionomens redaktör för psykoterapi, Pia Litzell Berg.
Socionomen
Skolinspektionen har gjort klart att diagnoskraven är onödiga. Skolan ska identifiera behov eleven har och ge stöd.
Socionomen