Ledare | Page 2 | Socionomen

Ledare

Skolinspektionen har gjort klart att diagnoskraven är onödiga. Skolan ska identifiera behov eleven har och ge stöd.
Socionomen
Under 2015 frammanades ett allas krig mot alla. 2016 kommer inte att bli lättare. Men med förenade krafter kan vi styra upp utvecklingen.
Socionomen
Socionomerna känner ofta glädje och stolthet i sitt arbete. Men utmaningarna de nu har att hantera är svåra.
Ledare
Socialtjänstens inre förutsättningar måste samstämma med yttre krav.
Ledare
Djungeltelegrafen gick i november 2013. Insikten om att Magnus Falkehed och Niclas Hammarström hade blivit kidnappade i Syrien lade sig som ett tungt täcke över hela julen....
Ledare
Socionomen är trovärdig, aktuell och en tidning värd att rekommendera. Den tar upp socionomernas frågor, har kunniga skribenter, speglar trender och är informativ visar en färsk...
Ledare
För journalister i världen har 2014 varit det svåraste året hittills, säger föreläsaren från Reportrar utan gränser under Sveriges Tidskrifters årsmöte.
Ledare
Det var i mitten av 1990-talet. Jag gick fortfarande på socialhögskolan när jag fick jobb på narkomanvårdsenheten i ett svårt narkotikabelastat distrikt i Stockholm. Jag var...
Ledare
Fallande skolresultat kräver genomgripande förändringar visar OECD:s rapport. Dagens skola är ojämlik. Elever som behöver mest stöd får minst. Brist på likvärdighet pekar även Ulf...
Ledare
Behovet av insikt gör sig ständigt påmint. Speciellt i juletid.
Ledare