NYHETER

Aktuellt


Foto: Jann Lipka för Socionomen.

Nya Socionomen: Tema ungdomar!

Vi fördjupar oss i ungdomars livsvillkor och presenterar helt ny forskning. Författaren Sara Larsson bjuder på spännande sommarläsning i novellen "Sugardaddy".
Socionomen
Under Socionomens debatt på Psykoterapimässan och Socionomdagarna i höst reder vi ut oklarheter kring ungas psykiska ohälsa.
Ledare
Foto: Socionomen. Beslutet togs torsdag 7/6 kl. 16:00.

Riksdagsbeslut om legitimation fattat!

Ett historiskt ögonblick! Socionomen var på plats när beslutet om legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvård klubbades.
Socionomen
Fr v: Josefine Johansson, Titti Fränkel, Siv Aronsson, Lena Engelmark

Riksdagsdebatt inför kuratorslegitimation!

Både Tidskriften Socionomen och Akademikerförbundet SSR har arbetat för kuratorslegitimationen som nu träder i kraft 1/7 2019.
Ett heltäckande temanummer som du har nytta av i ditt arbete och i dina studier.
Socionomen
Foto: Jann Lipka för Socionomen. Sara Larsson.

Sara Larsson skriver Socionomens sommarnovell!

Novellen "Sugardaddy" följer upp på nästa nummers tema, ungdom. Sommarnumret utkommer den 29 juni.
Socionomen
Foto: Illustration Mia Fernau.

Politikernas utmaningar

Att levandegöra visioner om allas lika rättigheter är kanske den största utmaningen för våra politiker.
Ledare
Foto: Åsa Sjöström för Socionomen.

Grattis Filip och Amanda!

Amanda Lundkvist och Filip Olin, Malmö högskola, har vunnit C-uppsatstävlingen samt ett stipendium av Socionomen på 10 000 kronor.
Socionomen
Heike Erkers fortsätter som ordförande för Akademikerförbundet SSR.
Ulf Kristerson talar om social barnavård, Annika Strandhäll är glad över kuratorernas legitimation och Heike Erkers håller i det hela.