NYHETER

Aktuellt


Foto: Illustration: Mia Fernau för Socionomen.

I nästa nummer drar årets C-uppsats tävling igång!

Hej student! Socionomen samarbetar som vanligt med landets socialhögskolor. Dom är taggade – kanske blir det du eller din kursare som får Socionomens stipendium, 10 000 kr?
Socionomen
Forskare pekar på (liksom tidigare studier) otillräckliga kunskaper hos personal inom ungdomsvården, se artikel i SvD.
Nyhet
Funktionsrätt Sverige kräver att arbetsmarknadspolitiken för arbetssökande med funktionsnedsättning reformeras.
Nyhet
Vi minns Fadime som mördades den 21 januari 2002. Socionomen gav ut ett temanummer om det hedersrelaterade våldet strax efter mordet.

Lagar mot hedersbrott skärps

Regeringen och samarbetspartierna vill skärpa reglerna för brott med hedersmotiv. Från 1 juli införs brottsrubriceringen barnäktenskapsbrott.
Nyhet
Foto: Illustration: Veronica Isaksson för Socionomen. Skolkuratorns uppgift blir allt mer komplex.

När anställda kränks av tredje part

För anställda i välfärdssektorn är mobbning inte bara ett internt arbetsmiljöproblem. Skolan är förutom socialtjänsten ett utsatt exempel.
Privata aktörer som startat skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor och barn har blivit en allt svårare konkurrent för kvinnojourerna.
Nyhet
Foto: Fredrik Rubin för Socionomen.

Graffiti markerar mot polisens närvaro

Malmö: Socionomens fotograf Fredrik Rubin stöter titt som tätt på fientligheten mot polisen. Förkortningen ACAB betyder ”All Cops Are Bastards”.
Socionomen
Hemlöshet och bostadsfrågan är under debatt. Tre potentiella modeller för en social bostadssektor presenteras nu i en Fores-rapport av Anna Granath Hansson, tekn dr på KTH.
Nyhet
Hans Swärd, Socionomens redaktör för Forskningssupplementet: Det går inte att skilja på strukturellt och socialt hemlösa eftersom hemlösheten ytterst är ett strukturellt problem.
Nyhet
Lagändringar gör att påföljden blir mer sammanhållen från fängelsetiden och genom hela övervakningen.
Nyhet