NYHETER

Aktuellt


... för tre år sedan när vi var nominerade i kategorin "Årets tidskrift Fackpress" i Sveriges Tidskrifters stora tävling! I år har vi inte skickat in tävlingsbidrag men...
Socionomen
Foto: Illustration: Beata Boucht för Socionomen.

Socionom och psykoterapeut – ditt expertområde

Du har en klar blick för hur sociala strukturer och sociala relationer påverkar den psykiska hälsan.
Under den senaste femårsperioden har antalet anmälningar om hot ökat med 35 procent, enligt Arbetsmiljöverket.
Socionomen
Staffanstorps planer på att neka IS-återvändare försörjningsstöd: Akademikern skriver att frågan nu är underställd politikerna i socialnämnden – inte tjänstemännen.
Socionomen
Foto: Illustration: Malin Rosenqvist för Socionomen. Läs mer om "hemmasittande" och föräldrarnas situation i nästa nummers Fokusreportage.

Hur förhindra "hemmasittande"?

Ny avhandling visar att föräldrar tycker att tonårstiden är den svåraste och viktigaste perioden för rådgivning. Samtidigt saknar de preventivt stöd från samhällets håll.
Socionomen
Foto: Socionomen. Susanna Alakoski berättar om sin nya bok. Susanna träffar du på Socionomens debatt på Socionomdagarna den 22 november.

Spännande föreläsningar på Bokmässan!

Socionomen följer Bokmässans Skolspår, lyssnar på Susanna Alakoski och träffar andra socionomer i vimmel och mingel.
Socionomen
Socionomen har följt utvecklingen. Unga utan ekonomiska resurser får fortsatt hjälp med psykisk ohälsa.
Socionomen
Foto: Stefan Bladh för Socionomen. Förra året vann Malin Key Södergren och Malin Nordström.

Om en månad avgörs årets C-uppsatstävling!

Just nu arbetar landets Socialhögskolor intensivt med att rösta fram vinnaren i Socionomens C-uppsatstävling. Den vinnande studenten får 10 000 kronor i stipendium av Socionomen.
Socionomen
Foto: Stefan Bladh för Socionomen. Lena Engelmark, Socionomens debatt på Socionomdagarna 2018

Välkommen till Socionomens debatt!

Snart ses vi. Har du anmält dig till Socionomens debatt torsdagen den 21 november kl. 11:20 på Socionomdagarna?
Socionomen
När många chefer slutar kan det gå ut över verksamheten, skriver Akademikern. Frågan är vad som händer med de hjälpbehövande.
Socionomen