NYHETER

Aktuellt


Intresset har alltid varit stort bland socionomer. Här tog Socionomen ett större grepp om ämnet i temat "Socialt arbete med sekter", nr 4/1994.

Vad är egentligen en sekt?

"Knutbydramat" har åter igen aktualiserats. Ämnet sekter har varit aktuellt för socionomer sedan Socionomens start. Hur ser dina erfarenheter av sekter ut idag?
Nyhet
Ny viktig studie: Trots kontakten med sjukvård, socialtjänst och andra myndigheter dör narkotikaberoende av överdos.
Nyhet
Foto: Illustration: Aron Landahl för Socionomen.

Innebörden av Barnkonventionen som lag?

I nästa nummer redogör Socionomen för möjligheter lagen för med sig. Kan den även innebära hinder och negativa faktorer? Berätta vad du anser!
Socionomen
Funktionshinderpolitiken bör byta namn till funktionsrättspolitik, anser samarbetsorganisationen Funktionsrätt Sverige.
Socionomen
Familjekonflikter och psykisk ohälsa har varit vanliga samtal hos BRIS under julhelgerna. Unga har också uttryckt skolstress, prestationsångest och mobbning.
Nyhet
Foto: Illustration: Mia Fernau för Socionomen. Under några år var Sverige det land inom EU som tog emot flest ensamkommande flyktingbarn under 18 år. Hur formade de sin framtid i sitt nya hemland? Du får svar i nästa nummer, 1/2020.

Ny forskning om ensamkommande på arbetsmarknaden

I Socionomens Forskningssupplement presenterar Aycan Çelikaksoy och Eskil Wadensjö helt nya data om hur det gått på arbetsmarknaden för de barn som kom hit under åren 2003-2014.
Socionomen
De flesta barn går i förskola, men i Stockholm, Göteborg och Malmö är omkring 5 400 barn i åldern 2-5 år hemma om dagarna.
Nyhet
Foto: Illustration: Aron Landahl för Socionomen (dokumentärt foto).

Orosanmälningarna förväntas öka

Orosanmälningarna har ökat stort de senaste tio åren. Anmälningarna förväntas öka ytterligare nu när Barnkonventionen blivit lag.
Socionomen
Normalfungerande föräldrar måste ta ett större ansvar för sitt gemensamma föräldraskap, skriver socionomer med mångårig erfarenhet av kommunal familjerätt. Häng med debatten!
Nyhet
Foto: Socionomen.

Gott Nytt År alla läsare!

Vi på Socionomen ser fram emot ett nytt spännande år tillsammans med dig.
Socionomen