NYHETER

Aktuellt


Konkurrensverket kräver att Region Gotland ska betala 530 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Upphandlingar måste annonseras och behandlas enligt regler.
Socionomen
Allt fler obetalda skulder hamnar hos Kronofogden. Ökningen är störst när det gäller stora skulder.
Socionomen
Foto: Socionomen. Karin Pettersson, författare till boken "Internet är trasigt".

Intressanta föreläsare på Tidskriftsdagen!

Experter ger Socionomen många tips och tankar inför framtidens tidningsproduktion.
Socionomen
Undersökning SCB: Närmare 44 000 barn i Sverige lever i familjer som under en längre tid haft svårt att betala för det nödvändigaste.
Socionomen
Intressant debatt mellan Malmöforskare och juristen Carl-Gustaf Tryblom om problemen inom socialtjänsten.
Socionomen
Allt fler skolelever lider av psykosomatiska besvär och mobbningen ökar i skolan, enligt SCB:s uppföljning av FN:s Agenda 2030.
Socionomen
Fackförbunden är oense om hur ramarna för psykoterapeuter ska se ut.
Ledare
... för tre år sedan när vi var nominerade i kategorin "Årets tidskrift Fackpress" i Sveriges Tidskrifters stora tävling! I år har vi inte skickat in tävlingsbidrag men...
Socionomen
Foto: Illustration: Beata Boucht för Socionomen.

Socionom och psykoterapeut – ditt expertområde

Du har en klar blick för hur sociala strukturer och sociala relationer påverkar den psykiska hälsan.
Under den senaste femårsperioden har antalet anmälningar om hot ökat med 35 procent, enligt Arbetsmiljöverket.
Socionomen