NYHETER

Aktuellt


Var med och forma din framtid. I höstens stora digitala satsning har du möjlighet att medverka som krönikör eller debattör och göra din röst hörd.
Nyhet
Socionomen
Foto: Adam Haglund för Socionomen. Professor Hans Swärd är först med att presentera ny exklusiv forskning för dig som är socionom.

Ny exklusiv social barnavårdsforskning i nästa nummer

Läs om hur avbrott i social barnavård påverkar den unge. Dessutom sätts jourhemsplaceringen under lupp. Endast för Socionomens läsare i nästa nummer, 6/2020.
Socionomen
Forte satsar 47 miljoner kronor på 20 forskningsprojekt som ska förbättra socialtjänsten.
Nyhet
Användningen av säker hantering av identiteter och behörigheter inom socialtjänsten fungerar inte.
Nyhet
Foto: Anna Rehnberg för Socionomen. Josephine Kollén

Tjejjouren Väst: ökat behov av stöd under corona

Samtalen till tjejjourens chatt mer än fördubblades under mars-maj jämfört med samma period i fjol, säger Josephine Kollén som är kommunikationsansvarig.
Socionomen
Välbefinnandet hos svenskar mellan 65-71 år ökade i början av coronapandemin jämfört med föregående fem år, visar en ny studie från Göteborgs universitet.
Nyhet
Foto: Omslagsbild: Jann Lipka.

Socionomens sommarnummer!

Kunde vi förhindra ”Lilla Hjärtats” död? Granskning och reportage av processen vid LVU. Läs också sommarnovellen av socionomen och författaren Susanna Alakoski.
Socionomen
Behovet av studiestartstödet väntas öka på grund av de många varslen i coronapandemins kölvatten.
Nyhet
Foto: Illustration: Gustaf Lord för Socionomen. Vi har nya biståndstagare att vänta i socialtjänstens väntrum.

Pandemin skapar nya grupper biståndstagare

Socialtjänsten i vissa kommuner har börjat märka av att fler får sämre ekonomi och söker ekonomiskt bistånd. Unga, timanställda och egna företagare är några grupper.
Socionomen