Forskning

Foto: Åsa Sjöström. Gunvor Andersson, professor i socialt arbete

Nya numret av Socionomen: Unik forskning om barn i samhällsvård

Artiklarna belyser vilka långsiktiga konsekvenser samhällets ingripanden får för de barn som blir omhändertagna.
Forskning
Foto: Jann Lipka. Thomas Lerner, journalist på Dagens Nyheter, skriver sommarnovellen endast för Socionomens läsare.

Läs Socionomens sommarnummer!

Sommarnovell, ny forskning samt kuratorer som skapar evidens är en del av innehållet. Vi rapporterar också om fallet Kevin.
Socionomen
Foto: Illustration: Beata Boucht .

Nya numret av Socionomen: Ungdomar och psykoterapi

Unga vuxna är en utsatt grupp idag.
Socionomen
Foto: Anders Hansson. Dokumentärfotografen Anders Hansson tar oss med till Belgrad där vi får träffa flyktingarna vid Serbiens stängda gränser.

Socionomens nya temanummer: Migrationen, Välfärden och Framtiden

Socionomen belyser utvecklingen över tid och går så långt tillbaka som till 1800-talet för att ge perspektiv på dagens migration.
Socionomen
Foto: Aron Landahl. Äldreomsorgen står inför nya utmaningar.

Nya numret av Socionomen: Evidens och professionellt arbete

Hans Swärd presenterar ett par artiklar som handlar om två olika arbetsområden, men som båda skapar funderingar kring vad professionellt socialt arbete egentligen är.
Socionomen
Förr i tiden förfasade vi oss över arbetarklassen som dränkte sorger i sprit och brännvin. Idag vet vi att medel- och överklassens alkoholintag är långt ifrån problemfritt.
Socionomen
Foto: Adam Haglund. Hans Swärds forskningsartiklar om ADHD och evidens ger var för sig – men också tillsammans – nya viktiga insikter för läsaren.

Senaste rönen i Socionomens forskningssupplement

Vad säger de senaste rönen om ADHD? Läs mer om ny, viktig forskning om diagnosen ADHD i Socionomens senaste forskningssupplement.
Socionomen