Psykisk hälsa

Foto: Åsa Sjöström. Gunvor Andersson, professor i socialt arbete

Nya numret av Socionomen: Unik forskning om barn i samhällsvård

Artiklarna belyser vilka långsiktiga konsekvenser samhällets ingripanden får för de barn som blir omhändertagna.
Forskning
Foto: Illustration: Beata Boucht .

Nya numret av Socionomen: Ungdomar och psykoterapi

Unga vuxna är en utsatt grupp idag.
Socionomen
När den unge ska ta steget ut i vuxenlivet ställs saker och ting på sin spets.
Socialt arbete
Foto: Anders Hansson. Dokumentärfotografen Anders Hansson tar oss med till Belgrad där vi får träffa flyktingarna vid Serbiens stängda gränser.

Socionomens nya temanummer: Migrationen, Välfärden och Framtiden

Socionomen belyser utvecklingen över tid och går så långt tillbaka som till 1800-talet för att ge perspektiv på dagens migration.
Socionomen
Foto: Jann Lipka. Rikard Wolff har haft stor nytta av sin psykoterapi som barn. Vi möter honom vid pianot hemma hos sig.

Barnpsykoterapi i nya numret av Socionomen!

Klinisk erfarenhet och forskning talar för att barnpsykoterapi i olika former bör erbjudas inom offentlig vård.
Leg. psykoterapeut
Foto: Adam Haglund. Hans Swärds forskningsartiklar om ADHD och evidens ger var för sig – men också tillsammans – nya viktiga insikter för läsaren.

Senaste rönen i Socionomens forskningssupplement

Vad säger de senaste rönen om ADHD? Läs mer om ny, viktig forskning om diagnosen ADHD i Socionomens senaste forskningssupplement.
Socionomen
Foto: Illustration Beata Boucht.

Psykoterapi, konst och läkande i nya Socionomen

När orden inte finns, är svåra att hitta eller inte räcker till, kan konstnärliga uttryck vara till hjälp för att utforska vad som sker inom och mellan människor. Det kan du läsa...
Socionomen