Student

Foto: Åsa Sjöström. Gunvor Andersson, professor i socialt arbete

Nya numret av Socionomen: Unik forskning om barn i samhällsvård

Artiklarna belyser vilka långsiktiga konsekvenser samhällets ingripanden får för de barn som blir omhändertagna.
Forskning
Foto: Helena Davidsson Neppelberg.

Socialstyrelsen svarar på socialtjänstens frågor!

I nya temanumret får vi veta hur vi ska gå tillväga i handläggningen.
Socionomen
Foto: Marika de Vahl, illustratör.

Nya numret av Socionomen: Hemlöshet i juletid

Hans Swärd berättar om hemlösheten i Sverige och i Europa.
Socialt arbete
Novellen kan du endast läsa i Tidskriften Socionomen.
Socialt arbete
Foto: Jann Lipka. Rikard Wolff har haft stor nytta av sin psykoterapi som barn. Vi möter honom vid pianot hemma hos sig.

Barnpsykoterapi i nya numret av Socionomen!

Klinisk erfarenhet och forskning talar för att barnpsykoterapi i olika former bör erbjudas inom offentlig vård.
Leg. psykoterapeut
Foto: Adam Haglund. Hans Swärds forskningsartiklar om ADHD och evidens ger var för sig – men också tillsammans – nya viktiga insikter för läsaren.

Senaste rönen i Socionomens forskningssupplement

Vad säger de senaste rönen om ADHD? Läs mer om ny, viktig forskning om diagnosen ADHD i Socionomens senaste forskningssupplement.
Socionomen