Ledare

Foto: Illustration: Marika de Vahl. Möjligheten att kunna blicka tillbaka på övervägande positiva upplevelser är viktigare än vi tror.

Ny fas i livet

Vi befinner oss i en brytningstid och tar ett nytt steg i utvecklingen: 2019 blir ett spännande år för oss alla!
Ledare
Professionella socionomer kräver en stark hemmabas – därför måste vi alla sträva efter Socionomens utveckling och spridning.
Ledare
Forskningen visar att Specialistsocionomer kan utveckla det sociala arbetet. Vad säger forskningen om Auktoriserade socionomer?
Ledare
Under Socionomens debatt på Psykoterapimässan och Socionomdagarna i höst reder vi ut oklarheter kring ungas psykiska ohälsa.
Ledare
Foto: Illustration Mia Fernau.

Politikernas utmaningar

Att levandegöra visioner om allas lika rättigheter är kanske den största utmaningen för våra politiker.
Ledare
Foto: Fredrik Rubin.

Allvaret bakom berättelsen

Hot och våld mot tjänsteman är ett hot mot hela civilsamhället.
Ledare
Foto: Illustration: Christoffer Pettersson.

Digital gemenskap för alla?

Det finns människor som undviker kontakt för att de inte hänger med.
Ledare
I tider då vi söker nya lösningar på sociala problem är socionomernas kompetens särskilt viktig i förändringsarbetet.
Ledare
De kommande tio åren kräver större handlingskraft än vi hittills sett.
Ledare
Foto: Elisabeth Edén. Per-Olof Kristenson

Per-Olof har lämnat oss

Per-Olof Kristenson, Socionomens grundare, har avlidit. Han blev 67 år gammal.
Ledare