Ledare

Forskningen visar att Specialistsocionomer kan utveckla det sociala arbetet. Vad säger forskningen om Auktoriserade socionomer?
Ledare
Under Socionomens debatt på Psykoterapimässan och Socionomdagarna i höst reder vi ut oklarheter kring ungas psykiska ohälsa.
Ledare
Foto: Illustration Mia Fernau.

Politikernas utmaningar

Att levandegöra visioner om allas lika rättigheter är kanske den största utmaningen för våra politiker.
Ledare
Foto: Fredrik Rubin.

Allvaret bakom berättelsen

Hot och våld mot tjänsteman är ett hot mot hela civilsamhället.
Ledare
Foto: Illustration: Christoffer Pettersson.

Digital gemenskap för alla?

Det finns människor som undviker kontakt för att de inte hänger med.
Ledare
I tider då vi söker nya lösningar på sociala problem är socionomernas kompetens särskilt viktig i förändringsarbetet.
Ledare
De kommande tio åren kräver större handlingskraft än vi hittills sett.
Ledare
Foto: Elisabeth Edén. Per-Olof Kristenson

Per-Olof har lämnat oss

Per-Olof Kristenson, Socionomens grundare, har avlidit. Han blev 67 år gammal.
Ledare
Det är yngre barn Gunvor Andersson vill lyfta fram. Före tonåren får de inte stor plats i det sociala arbetet, säger hon.
Ledare
Kontakten mellan socialtjänst och media är sällan enkel, ändå strävar parterna mot samma mål.
Ledare