Ledare

Foto: Elisabeth Edén. Per-Olof Kristenson

Per-Olof har lämnat oss

Per-Olof Kristenson, Socionomens grundare, har avlidit. Han blev 67 år gammal.
Ledare
Det är yngre barn Gunvor Andersson vill lyfta fram. Före tonåren får de inte stor plats i det sociala arbetet, säger hon.
Ledare
Kontakten mellan socialtjänst och media är sällan enkel, ändå strävar parterna mot samma mål.
Ledare
När den unge ska ta steget ut i vuxenlivet ställs saker och ting på sin spets.
Socialt arbete
En historisk överblick är nödvändig för att förstå migrationen idag. I detta nummer går vi så långt tillbaka som till 1800-talet.
Ledare
Det gränsöverskridande samarbetet måste återupprättas.
Ledare
Det handlar om barnen. Skolkuratorn måste, liksom sjukhuskuratorn, vara legitimerad.
Ledare
Trots svåra arbetsvillkor kan vi känna oss hemma i vår profession.
Ledare
Hur påverkar nya rön socialtjänstens arbete?
Ledare
De minst erfarna socialsekreterarna drabbas värst av försämrade arbetsvillkor.
Ledare