Ledare

Hur påverkar nya rön socialtjänstens arbete?
Ledare
De minst erfarna socialsekreterarna drabbas värst av försämrade arbetsvillkor.
Ledare
Samhället blir alltmer uppdelat samtidigt som kampen kring basbehoven blir större.
Ledare
Kanske är barnpsykoterapi en av våra viktigaste samhällsinvesteringar.
Socionomen
Idag vet vi vad som kan dölja sig bakom överklassens tjusiga fasad.
Socionomen
Stödet från politiker till chefer och från chefer till socialsekreterare brister mer eller mindre i alla kommuner.
Ledare
Skolinspektionen har gjort klart att diagnoskraven är onödiga. Skolan ska identifiera behov eleven har och ge stöd.
Socionomen
Under 2015 frammanades ett allas krig mot alla. 2016 kommer inte att bli lättare. Men med förenade krafter kan vi styra upp utvecklingen.
Socionomen
Socionomerna känner ofta glädje och stolthet i sitt arbete. Men utmaningarna de nu har att hantera är svåra.
Ledare
Socialtjänstens inre förutsättningar måste samstämma med yttre krav.
Ledare