Socionomen

Foto: Illustration: Nadia Nörbom.

Vårens välfärdsutveckling

Vart är vi på väg? I nästa nummer får vi veta hur de tre välfärdsområdena arbete, bostad och hälsa utvecklas under våren.
Socionomen
Foto: Jessica Gow/TT. Stefan Löfven tar emot statsministerförordnandet av talmannen.

Då är allt löst nu. Eller..?

Frågan är hur stabil den nya S-MP-regeringen blir. Kommer den att tvingas till kompromisser som sätter delar av välfärden under press?
Socionomen
Foto: Nordicphotos.

Socionom: Så blir ditt 2019!

Nystart! Så här ser förändringarna ut för olika yrkesgrupper i socialt arbete. Vi berättar i nästa nummer.
Socionomen
Foto: Stefan Bladh för Socionomen. Pia Tham. Hennes huvudsakliga forskningsområde är socialsekreterares arbetsvillkor.

Fler socialsekreterare nöjda med lönen

Pia Thams nya forskning om socialsekreterares arbetsvillkor (barn och ungdom) visar att fler är nöjda med lönen idag jämfört med tidigare.
Socionomen
Foto: Stefan Bladh för Socionomen. Socionomens reportageresa till Gävle: Barn- och ungdomsutredarna på Gävle socialförvaltning har skapat bättre arbetsklimat utifrån Pia Thams forskning. Handläggarna är tryggare och jobbar bättre. Här arbetar handledaren Ylva Liljeros Dackland med arbetsgruppen.

Gävle socialtjänst: Så förbättrar vi ärendehanteringen

Socialtjänstens arbete granskas nu och kritiseras (SvT). I nästa nummer visar vi lösningar: Med starkare teamkänsla gör vi ett bättre jobb, säger barnutredarna i Gävle.
Socionomen
Foto: Stefan Bladh för Socionomen. Fr v: Louise Eklindh, Sara Semb Holmberg, Sara Henningson och Kai Ekeberg.

Träff med ambitiösa socionomstudenter!

Idag träffade Socionomen de här entusiastiska och ambitiösa eleverna som tar examen nu i januari.
Socionomen
Det är Lupita Svensson, forskare vid Lunds universitet, som nu påbörjar ett av Sveriges första forskningsprojekt i ämnet.
Socionomen
Foto: Illustration: Mia Fernau för Socionomen.

Härligt att se er "debattlusta" på Socionomens Facebooksida!

I nästa nummer, 1/2019, presenterar vi ny forskning om hur socionomer organiserar sig i sociala medier för att få bättre arbetsvillkor och klienterna bättre hjälp.
Socionomen
Hundratals barn far illa när socialtjänsten gör fel, skriver SVT. Men problemet är mångfacetterat. SVT:s artikel har startat debatt på Socionomens Facebooksida: Vad anser du?
Socionomen
Nu tar det digitala sociala arbetet fart ordentligt! I Helsingborg flyttar socialtjänsten ut på nätet – och de ska klara alla former av sociala problem.
Socionomen