Innehåll Socionomen #5 2017

BILDEN
Fallet Kevin tas upp på nytt

LEDARE
Den goda journalistiken
av Lena Engelmark 

FOKUS
Det goda samhället
av Sven Rosell

KORSORD
Vilken uppgift har socionomerna i skapandet av ”det goda samhället”?

FRÅN FÄLTET
Kuratorer skapar evidens
av Anders Holm, Malin Persson, Marie Fehre-Stenberg och Fannie Engkvist

NY FORSKNING
Separationens påverkan på barn
Juho Härkönen

SOMMARNOVELLEN
”Byrån” av Thomas Lerner

NYHET I KORTHET
Så bör arbetsplatsrehabilitering gå till
av Sven Rosell

REPORTAGE
Fallet Kevin/Arvika
av Sven Rosell

C-UPPSATSTÄVLING
Daniel Madsen och Frida Karlsson, Linköpings universitet
Amanda Olsson och Fatima Amar-Pettersson, Örebro universitet
Emelie Hedström och Emma Karlsson, Uppsala universitet

FLYKTINGMOTTAGANDE PÅ LESBOS
av Christoffer Eliasson

UTBLICK/POLEN
Kvinnan i abortfrågan
av Stefan Bladh

DEBATT
Så bör Akademikerförbundet SSR arbeta med leg psykoterapeuter!
av Robert Helsing, Sara Eberger, Helena Elfving, Eva-Marie Sundström

REPLIK
Akademikerförbundet SSR svarar

 

ALLTID I SOCIONOMEN
Ledare
Recensioner
Utbildningsannonser
Platsannonser
Korsordslösning/I nästa nummer