Innehåll Socionomen #7 2017

BILDEN
av Mattias Lundblad

LEDARE
Per-Olof har lämnat oss
av Lena Engelmark & Sven Hessle

USA/ Efter nedmonteringen av mentalsjukhusen   6FOKUS
Kuratorslegitimation snart här
av Sven Rosell

SPA-HELG
Grattis Zorita Björlund – du har vunnit höstens spa-helg!

FRÅN FÄLTET
Socialsekreteraren/ En förbättrad arbetssituation
av Lii Drobus

TEMA/TRAUMA

Ledare/ Vikten av att få fatt i traumat
av Pia Litzell Berg

Forskning/ Unga, trauma, behandling
av Carl Göran Svedin

Nyhet/ Gruppbehandling vid PTSD och missbruk

Från Fältet/ Så läker vi
Ismini Ohm-Zalitis

Reportage/ När kriget dyker upp i vardagen
av Sven Rosell

Debatt/ Hjälp barn i tid!
av Margith Hedin Livstedt

KULTURKRYSSET

PER-OLOFS MINNEN / MITTENBILAGA

NYHETER I KORTHET

SKOLKURATORN OCH SKOLSPÅRET
Av Hans P.A. Karlsson

C-UPPSATSVINNARE!
Grattis Per Lindencrona och Taher Hassan Nejad, Linköpings universitet

C-UPPSATSTÄVLING
Amanda Lundkvist & Filip Olin, Malmö högskola
Nina Berglund, Ersta Sköndal högskola

UTBLICK/USA
Fängelse lösning för psykiskt sjuka
av Martin Brusewitz

 

ALLTID I SOCIONOMEN
Ledare
Recensioner
Utbildningsannonser
Platsannonser
Korsordslösning/ I nästa nummer