Innehåll #8 2017

BILDEN
Tillsammans skapar vi trygghet

LEDARE
Mer än ord
av Lena Engelmark

FOKUS
Julens barn utan hem
av Sven Rosell

JULKRYSSET

TEMA/SOCIONOMEN 30 ÅR FORSKNING 40 ÅR
Forskning/ Utbildningens och forskningens utveckling
av Hans Swärd
Debatt/ Så debatterades kunskapsutvecklingen i Socionomen mellan 2007-2017
av Lena Engelmark
Kommun och landsting/ Så har vi utvecklats i vår profession
av Henric Nilsson
Forskning/ Etikens utveckling
av Erik Blennberger

VINTERNOVELLEN
Det sista ljuset
av Aino Trosell

PORTRÄTTET
Vintermusik – skådespelare om att åldras
av Birgitta Haglund

NYHET
Lådvin fördubblar drickandet
av Sven Rosell

KULTUR
Socionomen på vita duken, del 2
Av Fredrik Söderlund

C-UPPSATSTÄVLING
Emma Engelin och Anna Brundell, Lunds universitet
Jonas Svensson, Mälardalens högskola

TÄNKT & TYCKT
av Theres Axén

 

ALLTID I SOCIONOMEN
Ledare
Recensioner
Utbildningsannonser
Platsannonser
Korsordslösning/I nästa nummer