Innehåll #2 2018

BILDEN
Från 1980-talets datorkoloss till dagens laptop
av Torbjörn Zadig 1987

LEDARE
Digital gemenskap för alla?
av Lena Engelmark

FOKUS
Nya socialtjänstlagen
av Sven Rosell

KORSORD
Vilken idé byggde SoL 1982 på?

FRÅN FÄLTET
Gruppens kraft
av Pia Forsberg

TEMA/TEKNIK, ETIK OCH SOCIALT ARBETE
Forskning/Människa + maskin = sant
av Stig Larsson
… och så här fungerar de tekniska möjligheterna
av Johan Borg

Tre frågor/Etiken vi bör beakta
av Erik Blennberger

Från Fältet/Så underlättar tekniken
av Jenny Brickner

Reportage/Brukare som digitala utvecklare
av Sven Rosell

Debatt/Digitaliseringssegregation
av Pernilla Landin

KÅSERI
Tack så mycket…
av Tommy Kallestad

FÖDELSEDAGSBARNET
Henrik von Post
av Sven Rosell

NYHETER I KORTHET

GRANSKNING
Få svar efter konsultvåg
av Andreas Tun Hedfors

BRÄNNANDE FRÅGA
Överskuldsättning
av Sara Assarsson

UTBLICK/INDIEN
Ingen lika inför lagen
av Sophie Arnö

ALLTID I SOCIONOMEN
Ledare
Recensioner
Utbildningsannonser
Platsannonser
Korsordslösning
I nästa nummer