Innehållsförteckning #3 2018

MINNESBILDEN
Erik Blennberger, kär medarbetare, har avlidit
Foto: Stefan Bladh

Ledare: Allvaret bakom berättelsen
av Lena Engelmark

KALENDARIET

FOKUS
Valet 2018: Vem för de utsattas talan?
av Sven Rosell

SOCIONOMERNAS TRIVSELSIDOR
Zorita Björlund om Årets Spa-helg

Hur kan vi trivas bättre på arbetsplatsen?
Anna-Lena Lindqvist svarar på läsarnas frågor

FRÅN FÄLTET
Familjerekonstruktion

TEMA/PSYKOTERAPEUTISK VALMÖJLIGHET
Ledare/Mångfalden äventyras
av Pia Litzell Berg

Forskning/KBT
av Bengt E Westling
Forskning/PDT
av Stephan Hau

Tre Frågor/Hur kan KBT och PDT komplettera varandra i hjälpen till den enskilde, Pia?

Från Fältet/Bra och differentierad vård?
av Jan-Olof Bodén

Reportage/Jäv, Socialstyrelsen?
av Sara Assarsson

Debatt/Vad händer efter de uppsagda avtalen?
av Kris- och Traumacentrum. Röda Korsets Center, Terapikolonier, Ericastiftelsen

NYHETER I KORTHET

REPORTAGE
Så ser våldet ut
Svårt för polis att förebygga
av Fredrik Rubin

ÅRETS C-UPPSATSVINNARE
Grattis Amanda Lundkvist och Filip Olin, Malmö Högskola!

ÅRETS C-UPPSATSTÄVLING
Marie Erlingsjö & Sara Karlsson, Karlstad
Emelie Melin & Matilda Jysky, Örebro
Josefine Nauckhoff, Mälardalen

STORA VÅRKRYSSET
Ikonen Bengt Börjeson

FILMTIPS FÖR SOCIONOMER

TÄNKT & TYCKT
Porträttet på Henrik von Post väckte jubel, funderingar och debatt!

DEBATT
Vad har Einstein med socialtjänsten att göra?
Tomas Bons

Okunskap kring hedersvåld
Margareta Hydén

ALLTID I SOCIONOMEN
Ledare
Recensioner
Utbildningsannonser
Platsannonser
Korsordslösning/I nästa nummer