Innehållsförteckning #1 2019

TRE FRÅGOR
Hur bedriver frivården underrättelsearbete, Malin?
av Malin Isaksson

KALENDARIUM

FOKUS
Välfärd med ny statsminister 2019
av Sven Rosell

KRYSSET

SOCIONOM, SÅ BLIR DITT 2019!

SOCIONOMENS ARTIKELSTIPENDIATER
Socionomen delar ut stipendier för Årets artikel och Årets forskningsartikel.

FORSKNINGSSUPPLEMENTET NR 45
Ledare
av Hans Swärd

Socialarbetares protester genom nätverk på sociala medier
av Gabriella Scaramuzzino och Anna Meeuwisse

Drivkrafter och hinder för transnationell mobilitet bland fattiga romer i två rumänska bosättningar
av Alexandru Panican och Hans Swärd

Nytt från Fält och Forskning
av Hans Swärd

Författaranvisningar och bedömningssystem

SERIE
Det händer om natten
av Helena Davidsson Neppelberg

REPORTAGE
Gruppkänslan stärker oss
av Sara Assarsson

FOTOREPORTAGE
På väg ut i livet!
av Stefan Bladh och Lena Engelmark

REPLIK/LSS
Socialstyrelsen svarar FUB

DEBATT
Socialstyrelsen blockerar utvecklingen
av Ulf Hjelm

ALLTID I SOCIONOMEN
Ledare
Recensioner
Korsordslösning/I nästa nummer