Innehållsförteckning #2 2019

LEDARE
Snävt perspektiv på sexhandeln
av Lena Engelmark

FOKUS
Kommunernas välfärdsuppdrag hotat
av Sven Rosell

KOMMUNKRYSSET

FRÅN FÄLTET
Sverige/Rumänien: Olika arbetsförhållanden
av Alina Musatoiu

TEMA/PROSTITUTION OCH TRAFFICKING
Forskning/Könshandelns historia och framtid
av Stig Larsson
Två frågor/Svåraste utmaningar i framtiden, Sven-Axel?
av Sven-Axel Månsson
Från Fältet/Behandling; sluta köpa och sälja sex
av KAST och MIKA
Reportage/Så går sexhandeln till
av Stefan Bladh
Debatt/Samarbeta över landsgränser!
av Sofia Jonsson

NYHETER I KORTHET

PORTRÄTTET
Gunilla Hult Backlund, IVO:s Generaldirektör
av Lena Engelmark

ÅRETS C-UPPSATSVINNARE
Grattis Socialhögskolan i Stockholm!

C-UPPSATSTÄVLING
Frida Skoogh & Isabelle Fast, Linköping
Julia Järvinen, Mälardalen
Ellinor Nielsen & Stina Olander

DEBATT
Socialsekreteraren saknar kompetens
av Therese Enström

REPLIK
Socialstyrelsen: Ej likriktning i rekommendationer

UTBLICK
Afrika: Kontantstöd utvecklar närsamhället
av Görrel Espelund

SOCIALSTYRELSEN INFORMERAR
Långsiktiga satsningar hindrar barn att fara illa

 

ALLTID I SOCIONOMEN
Ledare
Recensioner
Utbildningsannonser
Platsannonser
Korsordslösning/I nästa nummer