Handledarförteckning

Tidskriften Socionomens handledarförteckning

Socionomens handledarförteckning är tillbaka. Nu kan du på nytt anmäla dig till handledarförteckningen där kraven för att vara med har stramats upp.

Grundkraven är
Handledaren ska ha genomgått en sammanhållen handledarutbildning på universitet eller högskola om lägst 30 högskolepoäng (motsvarar 20 gamla poäng). Annan handledarutbildning kan godkännas efter prövning om nivå, omfattning och inriktning bedöms likvärdig.
 
Medlemmar i “Svensk Handledarförening i psykosocialt arbete” har även fortsättningsvis en särskild markering i förteckningen.
 
I nya förteckningen behöver vi uppgifter om: namn, titel, adress, telefonnr, e-postadress, handledarutbildning, annan relevant kompetens, önskad typ av uppdrag, övrigt. Intyg om genomförd handledarutbildning krävs. Skicka med intyget tillsammans med anmälan.
 
Anmälan kostar 500 kr första året, därefter förnyar du dina uppgifter en gång per år à 350 kr. 
 
Vi uppdaterar handledarförteckningen fortlöpande, du kan anmäla dig när du vill. Skicka anmälan till lena.forsberg@akademssr.se
 
Välkommen!
Socionomens redaktion