Innehåll Socionomen #6 2015

BILDEN
Hotbilden mot socialtjänsten

LEDARE i #6: Hur förhindra framtida haverier?
av Lena Engelmark

KALENDARIET

FOKUS
Höstens välfärdsprognos
av Sven Rosell

PORTRÄTTET
Fallet Yara: Möt Anette Gladher, socialchef
av Maria Korpskog

VINN HÖSTENS SPA-HELG!
Kommer du ihåg vad du läst om i Socionomen?

FORSKNINGSSUPPLEMENTET
Ledare
av Hans Swärd

Familjehemsvård i granskningssamhället
av Marie Sallnäs

Barnets bästa i teori och praktik. När olika logiker möts.
av Lina Ponnert

Nytt från Fält och Forskning
av Hans Swärd

Författaranvisningar och bedömningssystem  

SERIE
Tillbaka på kontoret
av Helena Davidsson Neppelberg

NYHETER I KORTHET

REPORTAGET
Missförhållanden inom familjehemsvården
av Maria Korpskog

DEBATT
Nya Kälvestenintervjun och mentalisering
av Inger Wolf Sandahl

ALLTID I SOCIONOMEN
Ledare
Recensioner
Utbildningsannonser
Platsannonser
Korsordslösning
I nästa nummer