Innehåll Socionomen #8 2015

Tema Psykoterapi – teori och metod, redaktör Pia Litzell Berg

"De konstnärliga metoderna erbjuder former att förmedla upplevelser och minnen som inte kan nås genom medvetet erinrande och kläs i ord”, skriver Björn Wrangsjö som är leg. läk, leg psykoterapeut och docent i barn- och ungdomspsykiatri och psykoterapi vid Karolinska institutet.

Anser alla att konstnärliga metoder är verksamma i psykoterapi? Det får vi veta mer om i Panelen. Här möter vi representanter för olika psykoterapeutiska inriktningar: Ingegerd Wirtberg familjeterapi, Johan Schubert psykodynamisk psykoterapi och Lars-Göran Öst kognitiv beteendeterapi.

Nita Gyllander, leg psykoterapeut, dansterapeut, danspedagog och handledare, tar oss med in i terapirummet där vi får inblick i hur arbetet med olika målgrupper fungerar. I dansterapi krävs ett bearbetande led, terapeutiska interventioner i såväl rörelse som ord samt terapeutiska ramar och kunskap, säger hon.

Utan att göra anspråk på att vara läkande på djupet kan dansen också locka fram känslor hos betraktaren. Följ med Socionomens fotograf Pieter ten Hoopen till Kungliga Operan i Stockholm där han fångade premiärdansösen Nathalie Nordquist under en repetition.

Innehåll

BILDEN
Frihet, jämlikhet och broderskap
av Magnus Falkehed och Anders Hansson       

LEDARE i #8 - Mot gemensamma mål
av Lena Engelmark

KALENDARIET

FOKUS
Vem bakom attentaten?
av Sven Rosell

NY ETISK KOD I SOCIALT ARBETE
av Erik Blennberger

TEMA/KONSTNÄRLIGA METODER I PSYKOTERAPI
Ledare
av Pia Litzell Berg

Forskning: Konstnärliga metoder
av Björn Wrangsjö

Panelen: Är konstnärliga metoder verksamma i psykoterapi?
med Ingegerd Wirtberg, Johan Schubert, Lars-Göran Öst

Från fältet: Dans som övergångsobjekt
av Nita Gyllander

Bildreportage: I operans korridorer
av Pieter ten Hoopen

Debatt: Positiva forskningsresultat
av Margareta Wärja

Illustrationer/Tema: Beata Boucht 

VINTERNOVELLEN
Min första jul
av Aino Trosell, författare
illustration: Maria Kask, konstnär

PORTRÄTTET
Socialminister Åsa Regnér
av Maria Korpskog

NYHETER I KORTHET

REPORTAGE/KONSULT TRENDEN
av Maria Korpskog

REPLIK/FAMILJEHEMSDEBATTEN
Öppet mål för oseriösa aktörer
av Caroline Åkerhielm, Familjehemspoolen

Bara socialtjänsten själv kan minska riskerna
av Jim Sandersson, Attendo

DISPUTERADE UNDER ÅRET

ALLTID I SOCIONOMEN
Ledare
Recensioner
Platsannonser
Korsordslösning/I nästa nummer