Socionomgalan 2007

Socionomen fyller 20 år och forskning i socialt arbete fyller 30 år. Alla var där. Hedersgäst var Maj-Britt Inghe som gjorde intressanta jämförelser mellan dagens och gårdagens välfärdsproblem. Gunnar och Maj-Britt Inghe är kända för sin bok "Den ofärdiga välfärden" (1967).
1 av 11 Foto: Else-Marie Teste.
Lena Engelmark, chefredaktör och ansvarig utgivare
2 av 11 Foto: Else-Marie Teste.
Hans Swärd, professor Lunds universitet och redaktör för Forskningssupplementet, Anders Bergmark, professor Stockholms universitet och Lars Svedberg, professor Ersta Sköndal högskola
3 av 11 Foto: Else-Marie Teste.
Bengt Börjeson, gästprofessor Ersta Sköndal högskola. Lena Engelmark i bakgrunden.
4 av 11 Foto: Else-Marie Teste.
Gun-Britt Trydegård, äldreforskare, från Stockholms universitet och Noella Bickham, Tidskriften International Journal of Social Welfare (tillsammans med Sven Hessle) samt Maj-Britt Inghe, författare till Den ofärdiga välfärden, 1967
5 av 11 Foto: Else-Marie Teste.
Redaktionsrådets Maria Landin, barn- och familjefrågor, längst t h med gäster
6 av 11 Foto: Else-Marie Teste.
Redaktionsrådets Monica Lundevall, hälso- och sjukvårdsfrågor, t h med gäst
7 av 11 Foto: Else-Marie Teste.
Socionomens fotograf, Daniel Holking. Lena Engelmark i bakgrunden.
8 av 11 Foto: Else-Marie Teste.
May Nilsson, socionom och psykoterapeut Ericastiftelsen och Thomas Goldberg, Akademikerförbundet SSR
9 av 11 Foto: Else-Marie Teste.
Sven Hessle, professor Stockholms universitet i förgrunden, Hans Swärd bakom
10 av 11 Foto: Else-Marie Teste.
Erik Blennberger, Etikprofessor Ersta Sköndal högskola
11 av 11 Foto: Else-Marie Teste.
Redaktionsrådets Staffan Olsson, skol- och utbildningsfrågor

I och med Socionomgalan 2007 skapades en helt ny sammanhållning i kåren. Forskare, socionomer och studenter från landets alla socionomutbildningar var inbjudna tillsammans med författare, journalister, fotografer och illustratörer. Det sociala arbetets utveckling krävde nu en tydligare uppdelning mellan olika typer av artiklar för att tidskriften skulle hålla fortsatt hög kvalitet.

Bedömningsproceduren för artiklar publicerade i Forskningssupplementet följde från och med 2005 strikt de internationella regler som gäller för vetenskapliga tidskrifter inom det samhällsvetenskapliga området. Professionella och studenter hade egna avdelningar att publicera sig i och journalister och författare skildrade sociala frågor ur ytterligare perspektiv. Insikten om att vi alla behövs för att fördjupa kunskaperna i socialt arbete hade tagit form.

Årets sommarnovellist var socionomen, författaren och Augustpristagaren Susanna Alakoski. Hedersgäst på Socionomgalan var Gun-Britt Inghe som bidrog till många intressanta diskussioner om välfärdsutvecklingen sedan 1960-talet. Makarna Gunnar och Maj-Britt Inghe gav ut klassikern Den ofärdiga välfärden 1967.