Socionomgalan 2008

Från och med Socionomgalan 2008 delade Socionomen ut stipendier. I kategorin "Årets artikel" tävlade yrkesverksamma socionomer och leg psykoterapeuter. Bland Galans gäster fanns medarbetare som varit anknutna till tidskriften sedan 1987.
1 av 7 Foto: Else-Marie Teste.
Första pris 10 000 kronor: Jakob Carlander för artikeln ”Metaforer som det professionella samtalets redskap”(t h, bak), Andra pris 5000 kr: Andreas Romano och Terese Jannert för artikeln ”Våldtagen – ett förpliktigande epitet” (t v), Tredje pris: Claudette Skilving för artikeln ”En vanlig dag i socialkontorets väntrum” (t h), Hederspriset Kropp och Själ: Agneta Sjöman för artikeln ”Vad kan vi lära av Barbro Sandin?”
2 av 7 Foto: Else-Marie Teste.
Agneta Sjöman, leg psykolog, leg psykoterapeut och Lena Engelmark, chefredaktör och ansvarig utgivare
3 av 7 Foto: Else-Marie Teste.
Jakob Carlander, leg psykoterapeut, teolog och litteraturkritiker
4 av 7 Foto: Else-Marie Teste.
5 av 7 Foto: Else-Marie Teste.
Ingrid Skinner, socionom och leg psykoterapeut. Flitig skribent i Socionomen under framför allt 1990-talet. Ingrid Skinners artiklar om borderline trycktes upp i tjocka kompendier och var efterfrågade av många läsare. Hon skapade debatt. Ingrid Skinner var verksam på Psykoterapiinstitutet.
6 av 7 Foto: Else-Marie Teste.
Redaktionsrådets Monica Lundevall (näst längst t v), hälso- och sjukvårdsfrågor, med gäster
7 av 7 Foto: Else-Marie Teste.
Redaktionsrådets Maria Landin, barn- och familjefrågor, med gäster