Socionomgalan 2014

Nr 1/2014 fick Socionomen ett nytt ansikte. Formgivaren Pompe Hedengren skapade en ny design skräddarsydd för Socionomen och annonsintäkterna sköt i höjden. Nya illustratörer, konstnärer och fotografer gav liv åt Forskningssupplement, artiklar och reportage. Oroligheterna i världen, och då främst Ryssland, krävde en helt ny omvärldsbevakning för att ge perspektiv åt det sociala arbetet på hemmaplan. Socionomens Utblickar blev populära. I maj 2015 gjordes en läsvärdesundersökning av Socionomen som liksom tidigare undersökningar visade mycket goda resultat. Novus undersökning klargjorde att Socionomen är trovärdig, aktuell och en tidning värd att rekommendera. Den tar upp socionomernas frågor, har kunniga skribenter, speglar trender och är informativ. Socionomgalan 2014 hade ett genomtänkt tema och delade i vanlig ordning ut stipendier till forskare, socionomer, studenter, reportrar och fotografer. Jury: Landets socialhögskolor, forskargrupp i Lund och Socionomens redaktionsråd.
1 av 12 Foto: Jann Lipka.
Andreas Liljegren, docent i socialt arbete Gbg universitet, Lena Engelmark, chefredaktör och ansvarig utgivare och Staffan Höjer, professor i socialt arbete Gbg universitet.
2 av 12 Foto: Jann Lipka.
Galagästerna välkomnades med Guldharpa i entrén.
3 av 12 Foto: Jann Lipka.
Socionomens illustratör Aron Landahl med flickvän Klara Granlöf.
4 av 12 Foto: Jann Lipka.
Anders Bergmark, Tommy Lundström, Åke Bergmark, professorer i socialt arbete Sthlms universitet och Karin Helmersson Bergmark professor i sociologi Sthlms universitet.
5 av 12 Foto: Jann Lipka.
Gästerna kom från olika håll i landet.
6 av 12 Foto: Jann Lipka.
Årets artikel, Mamma med psykisk ohälsa, stipendium 10 000 kronor: Birgitta Tordenström och Kristina Olofsson, kuratorer från psykiatrin i Malmö.
7 av 12 Foto: Jann Lipka.
Årets C-uppsats, Ensamkommande i en postkolonial värld Mittuniversitetet, stipendium 10 000 kronor: Karin Källström och Kata Pejakovic. Karin Källström tar emot priset.
8 av 12 Foto: Jann Lipka.
Årets Forskningsartikel, Lekmän inom den sociala barnavården, stipendium 10 000 kronor: Hans Swärd delar ut priset till Staffan Höjer och Andreas Liljegren Gbg universitet.
9 av 12 Foto: Jann Lipka.
Årets reportage, Branden: Reportern Maria Korpskog tar emot ett "upplevelsepris" av Socionomens redaktör för Psykoterapi – teori och metod, Pia Litzell Berg.
10 av 12 Foto: Jann Lipka.
Årets porträttfoto, Stefan Jarl: Fotografen Anders Andersson tar emot priset ett "upplevelsepris" av redaktionsrådets Malin Isaksson, frivården, och redaktionsrådets Malin Norberg, Arbetsförmedlingen.
11 av 12 Foto: Jann Lipka.
Kvartetten Vocality Quartet underhöll med sång och dans i vanlig ordning.
12 av 12 Foto: Jann Lipka.
Gunnar Forsberg, leg psykoterapeut, blåste fanfar vid stipendieutdelningarna.