Innehåll Socionomen #3 2015

LEDARE i #3: Höj din röst!
av Lena Engelmark

BILDEN
Hur återtar vi kontrollen?

KALENDARIET
Årets FORSA-pristagare utsedd!

FOKUS
Stärkt sjukförsäkring
av Sven Rosell

KRYSSET 

PORTRÄTTET
Ulf Stark
av Maria Korpskog

TÄVLING
Vilken myndighet?

FORSKNINGSSUPPLEMENTET
Aktuella debattfrågor

Redaktör: Hans Swärd

Chefer och ledare i socialt arbete

av Tommy Lundström och Emilie Shanks

Behandlingens mekanismer

av Lisa Skogens och Ninive von Greiff

Nytt från fält och forskning

av Hans Swärd

Författaranvisningar och bedömningssystem

SERIE

Den andra

av Helena Davidsson Neppelberg

 

REPORTAGE

Oroande våldsspiral

av Sven Rosell

 

C-UPPSATSTÄVLING

Karlstads universitet

DEBATT

Familjehemsvård för vuxna; En glömd insats?

av Suzanne Julin

DEBATTEN OM EBP

Replik/Knut Sundell, Socialstyrelsen

Replik/Morten Sager, Göteborgs universitet

Slutord/Urban Karlsson, Umeå universitet

ALLTID I SOCIONOMEN

Ledare

Recensioner

Utbildningsannonser

Platsannonser

Korsordslösning/I nästa nummer