FORSA-priset 1997

med motiveringen att Socionomen blivit en av de mest framstående länkarna mellan forskning och praktik inom det sociala fältet.

FORSA-priset är en hedersutmärkelse som delas ut vartannat år av FORSA. Priset instiftades av FORSA för att stimulera och uppmuntra kunskapsutveckling och forskning inom den sociala sektorn. Det är ett uttryck för den erkänsla, som praktik, utbildning och forskning vill ge enskilda eller grupper av personer, som gjort förtjänstfulla insatser för kunskapsutvecklingen inom det sociala arbetets område inom välfärdssektorn. Se www.forsa.nu.