Innehåll Socionomen #4 2016

BILDEN
Suzanne Osten: Teatern kan ändra allt för barn
av Jann Lipka och Lena Engelmark

LEDARE
Förhindra att svårigheter permanentas
av Lena Engelmark

FOKUS
Hot och våld ökar
av Sven Rosell

UBÅT
Så kan vi välja effektiva åtgärder för olika klienter
av Kerstin Armelius och Bengt-Åke Armelius

TEMA/BARNPSYKOTERAPI
Ledare: Tid för barn behov?
av Pia Litzell Berg
Forskning: Barnpsykoterapi – evidens och utveckling
av Gunnar Carlberg
Brännande fråga: Varför har den psykodynamiska barnpsykoterapin minskat?
av Sven Rosell
Från Fältet: Utvecklande kommunikation
av Kia Szutkiewicz
Profilen: Rikard Wolff
av Ylva Berlin
Debatt: Till försvar för barnpsykoterapin
av Anders Wellsmo

NYHETER I KORTHET

KURATORSDAGARNA 2016
Med det breda psykosociala behandlingsarbetet i fokus
Panelen: Varför är legitimation viktigt i ditt arbete?
av Hans P.A. Karlsson

PORTRÄTTET
Suzanne Osten
av Ylva Berlin

ÅRETS C-UPPSATSVINNARE
Grattis Vivi Stålhane, socionomprogrammet i Uppsala!

BÄSTA C-UPPSATS
Josefine Hallner och Magdalena Berggren, Umeå universitet
Jenny Lindén och Therese Roos, Linnéuniversitetet

DEBATT
Brygga tillbaka till samhällsgemenskap?
av Anders Arnsvik
Den expanderade familjen
av Jenny Säflund

ALLTID I SOCIONOMEN
Ledare
Recensioner
Utbildningsannonser
Platsannonser
Korsordslösning/I nästa nummer