Innehåll Socionomen #5 2016

BILDEN
Susanna Alakoski – Socionomens sommarnovellist

LEDARE
Vår allas framtid?
av Lena Engelmark

FOKUS
Särskola ger sällan arbete
av Sven Rosell

FRÅN FÄLTET
MPV – Möta pappor med våldsproblematik
av Göran Lindén

KRÖNIKA
Lagändring skyddar barnet
av Malin Isaksson

TEMA/KONSUMTION
Framtiden börjar i barndomen
av Erika Lundby

Eloise: Ett välbetalt och kreativt yrke
Emmy: En insats för det goda
Matilda: Börjar jobba direkt
av Sven Rosell

SOMMARNOVELLEN
Vägen hem
av Susanna Alakoski

REPORTAGET
Förlossningsoro
av Sven Rosell

BÄSTA C-UPPSATS
Anita Dodig och Mersiha Durakovic, Malmö högskola
Taher Hassan Nejad & Per Lindencrona, Linköpings universitet
Sara Spångberg, Uppsala universitet

UTBLICK
Barnmammor
av Ylva Berlin och Pieter ten Hoopen

DEBATT
Tillsammans gör vi bättre
av Caroline Åkerhielm

ALLTID I SOCIONOMEN
Ledare
Recensioner
Utbildningsannonser
Platsannonser
Korsordslösning/I nästa nummer