Innehåll Socionomen #1 2017

BILDEN
Den ryska exklaven Kaliningrad
av Stefan Bladh

LEDARE
Inför legitimation för skolkuratorn
av Lena Engelmark

KALENDARIUM

FOKUS
Välfärdsprognosen 2017
av Sven Rosell

KRYSSET
Socionomen fyller 30 år!

GRATTIS SOCIONOMENS STIPENDIATER!
Socionomen delar ut de årliga stipendierna för publicistiska insatser under 2016.

FORSKNINGSSUPPLEMENTET nr 41
Ledare
av Hans Swärd

Varför stannar de kvar?
– socialsekreterare som arbetat längre än tre år inom den sociala barnavården i Sverige, England och Italien
av Staffan Höjer och Karin Kullberg

Ringar på vattnet
– om socialtjänstens individ- och familjeomsorg i samverkan
av Åke Bergmark, Nora Germundsson, Tommy Lundström och Hugo Stranz

Nytt från fält och forskning
av Hans Swärd

Författaranvisningar och bedömningssystem

SERIE
Arbetsbeskrivning
av Helena Davidsson Neppelberg

RUNDABORDSSAMTAL
IS-återvändare
av Hans P.A. Karlsson

REPORTAGE
Finns skolkurator?
av Sven Rosell

BRÄNNANDE FRÅGA
När ska frågor om våld ställas?
av Sven Rosell

UTBLICK/ESTLAND, RYSSLAND
Europas säkerhetsläge
av Stefan Bladh

DEBATT
Vem formar professionen?
av Gunilla Avby och Anders Arnsvik

ALLTID I SOCIONOMEN
Ledare
Recensioner
Utbildningsannonser
Platsannonser
Korsordslösning/I nästa nummer