Innehåll Socionomen #2 2017

BILDEN
Turkiet/Måltavla för terrorgrupper
av Stefan Bladh

LEDARE
Hur förhindra våld?
av Lena Engelmark

FOKUS
Sexualitet efter drogmissbruk?
av Sven Rosell

KRYSSET

FRÅN FÄLTET
Tillämpningen av ersättningslagen
av Lotta Persson, Marja Regner, Claes Sundelin och Anita Werner

TEMA/HOT OCH VÅLD MOT TJÄNSTEMAN

Forskning: Brist på forskning
av Jörgen Lundälv

Serie: Ny arbetsplats
av Helena Davidsson Neppelberg

Från fältet: Hotbilden i Mönsterås
av Lina Löfström

Reportage: Klyfta praktik-utbildning
av Sven Rosell

Debatt: Polisen ”Samverkan minskar våld”
av Anders Sjöberg, polis

KULTUR
Modets sociala koder
av Ylva Berlin

NYHETER I KORTHET

REPORTAGE
Sitta i smutsig glasburk
av Sven Rosell

C-UPPSATS TÄVLING
Sebastian Skogh, Karlstads universitet
Sandra Eriksson, Aina Salmi, Sanna Elmegren Umeå universitet

UTBLICK
Oron i Turkiet
av Stefan Bladh

DEBATT
Rätt utrett?
av Simon Ilhammar

ALLTID I SOCIONOMEN
Ledare
Recensioner
Utbildningsannonser
Platsannonser
Korsordslösning/I nästa nummer