Om Socionomen

Om Socionomen

Socionomen är den ledande oberoende tidskriften för kvalificerat socialt arbete och psykoterapi. Den är prenumererad och utkommer med åtta nummer per år. Ägare är Akademikerförbundet SSR.

Socionomen är och har varit prenumererad från start. Den är ekonomiskt och innehållsmässigt oberoende. Per-Olof Kristenson grundade tidskriften 1987 och var chefredaktör och ansvarig utgivare fram till 2002. Nuvarande chefredaktör och ansvarig utgivare, Lena Engelmark, anställdes som redaktör 2001. År 2002 blev hon chefredaktör och ansvarig utgivare då Per-Olof Kristenson lämnade tidskriften efter en längre tids sjukdom. Lena Engelmark har Journalisthögskola (JMK) och Socialhögskola bakom sig och har även studerat idéhistoria och teatervetenskap. Hon har arbetat som journalist inom både dagspress och fackpress och har varit verksam som reporter, manusförfattare och producent vid Sveriges Radios kulturredaktion. År 2000 fick hon FORTE:s (Forskningsrådets) journaliststipendium. FORTE delade endast ut ett journaliststipendium i Sverige detta år. År 2012 gav hon tillsammans med Hans Swärd ut antologin Fattigdom utan gränser. Nu har hon skrivit förordet i Jörgen Lundälvs nya bok Debattlustans röster – samhällskritik i socialpolitik och socialt arbete (Premiss förlag) som ges ut i november 2018. Förordet belyser betydelsen av att socionomernas röster hörs i samhällsdebatten.

Socionomen har fått flera priser och utmärkelser. Exempel är FORSA-priset (Förbundet för forskning i socialt arbete) 1997, Första pris i EU:s journalisttävling 2012, Andra pris i EU:s journalisttävling 2011, World Press Photo 2014: Den prisbelönta bilden tillhör reportaget "Utan föräldrar i Moldavien", nr 4 2014. Socionomens fotograf Åsa Sjöström fick 2:a pris i Daily Life Singles. År 2016 blev Socionomen nominerad till Tidskriftspriset 2016, i kategorin "Årets Tidskrift Fackpress" av Sveriges Tidskrifter. Socionomen var en av fyra tidskrifter i Sverige som nominerades och kategorin står för hög och bestående kvalitet samt nyskapande av svenska tidskrifter. Juryns specifika motivering att nominera Socionomen var: Socionomen, En respektfull tidning för sin kår som gör tunga ämnen tillgängliga med värme och känsla.

Tidskriften Socionomen är teori- och metodinriktad. Den har utvecklats i takt med professionen och behandlar sociala frågor ur olika perspektiv. Artiklar författade av yrkesverksamma socialarbetare bedöms av Socionomens redaktionsråd vilka är handplockade för sin uppgift. Socionomen har också en erfaren skara recensenter som är experter inom det område de recenserar. På debattsidorna är det högt i tak och aktuella sociala frågor avhandlas. Frilansjournalister insatta i det sociala arbetets problematik har granskning och undersökande sociala reportage som huvuduppgift.

2005 tillsatte Lena Engelmark professor Hans Swärd som redaktör för Forskningssupplementet. Det utkommer en gång/termin. I Forskningssupplementet bedöms forskares texter utifrån internationella riktlinjer för vetenskapliga artiklar innan de godkänns för publicering. Forskningssupplementet används i internationell forskning, i undervisningen på landets alla socialhögskolor och är därför ett viktigt studiematerial för studenter. Den yrkesverksamma socionomen använder Forskningssupplementet i sitt arbete eftersom det innehåller nya metoder som är relevanta på arbetsplatsen.

2011 tillsatte Lena Engelmark leg. psykoterapeut Pia Litzell Berg som redaktör för Socionomens psykoterapiavdelning "Psykoterapi, teori och metod". Avsnittet innehåller forskning, teman och nyheter inom psykoterapi.


Jubileum december 2007. Lena Engelmark. Tidskriften Socionomen 20 år, Forskning i socialt arbete 30 år. Foto: Else-Marie Teste

Tidskriften Socionomen följer studenten in i yrkeslivet och är en tidning socionomen bär med sig under hela sitt yrkesverksamma liv.

Även andra grupper i samhället har behållning av och använder sig av tidskriften. Prenumeranterna består av såväl socionomer som forskare, studenter, kulturarbetare, journalister och privatpersoner.