Redaktion

Redaktion

Foto: Jann Lipka för Socionomen.
Här är vi, hela redaktionen, på Socionomgalan 2019! Socionomgalan är ett återkommande event i Socionomens regi.

Lena Engelmark
Chefredaktör, ansvarig utgivare
E-post: lena.engelmark@akademssr.se
Mobiltelefon: 08-617 44 37

Hans Swärd
Redaktör för Forskningssupplementet
E-post: hans.sward@soch.lu.se
Telefon: 046-222 94 15

Pia Litzell Berg
Redaktör för Psykoterapi – teori och metod
E-post: pia.litzell.berg@gmail.com

Assistent
Lena Forsberg
E-post: lena.forsberg@akademssr.se
Mobiltelefon: 070-817 44 05

Redaktionsråd
Stig Larsson, socialpolitik
Per Landberg, familjerådgivning
Malin Norberg, flyktingfrågor, ekonomiskt bistånd
Åsa Wiklund, psykosociala frågor i skolan
Malin Isaksson, frivård
Lisa Gagnerud, socialpsykiatri
Pia Litzell Berg, Psykoterapi - teori och metod
Jazmine Hjort, LSS
Simon Ilhammar, ungdomar
Carina Kilström, arbetsmarknadsfrågor

Vill du annonsera i Socionomen?
Kontakta Robin Zackrisson hos Bengtsson & Sundström Media.
E-post: socionomen@bs-media.se
Telefon: 08-10 39 20

Taltidning
Socionomen finns även som taltidning. Kontakta redaktionen för information.

Ägare
Akademikerförbundet SSR