Allvaret bakom berättelsen

Sedd av 136

Ledare. Hot och våld mot tjänsteman är ett hot mot hela civilsamhället.

Senast ändrad 13:07, 18 Apr 2018
Foto: Fredrik Rubin.

Någon räckte lite trevande upp handen under Socionomens paneldebatt på Socionomdagarna i höstas. Övriga i publiken satt tysta. Men när panelen berättade att socialtjänstens ärenden blivit mer komplicerade, började en efter en i publiken beskriva sina erfarenheter. Att det finns socialsekreterare som blivit förföljda av samma människa under flera års tid, inte vågar gå på stan eller bara lämnar bostaden med bil, vet nog inte alla om. Än mindre vad övergreppen innehåller.

”…klienter kastar föremål eller välter bord över anställda. I andra fall blir de slagna, dragna i håret eller får stenar, smällare eller raketer kastade mot sig. Det förekommer även att klienter har med sig knivar och verktyg till möten.”, berättar reportern i reportaget på sidan 53 i detta nummer. Dessa incidenter hör ändå inte till de mest allvarliga, fortsätter han, och redogör för betydligt grövre misshandel.

Reportern tar upp exemplet Angered där hotbilden mot socialtjänsten eskalerat det senaste året då polisen ökat trycket mot parallella maktstrukturer. I samband med husrannsakan har polisen då kommit i kontakt med unga som lever i kriminella miljöer, till exempel barn som utsatts för hedersvåld, som socialtjänsten omhändertagit.

Margareta Hydén, professor i socialt arbete, problematiserar hotbilden vid hedersrelaterat våld på sidan 78, utifrån lagändringen som gjordes 2001; att socialnämnden ska verka för att den som utsatts för brott samt närstående får hjälp och stöd. Socialtjänsten befinner sig nu i frontlinjen i arbetet med att bekämpa hedersrelaterat våld och stödja offren, påpekar Hydén. Hon efterlyser empiriskt grundad forskning och ställer en rad frågor om vad socialarbetarna behöver för att klara sitt svåra uppdrag: Utsätts de för hot? Vad får de för skydd? Vad behöver de för forskning som stöd för sitt arbete?

Hotsituationer i samband med hedersrelaterat våld är ett av flera exempel som Socionomen kommit i kontakt med. Jag inledde Socionomens debatt under Socionomdagarna i höstas med att hot och våld mot tjänsteman är ett hot mot hela civilsamhället. Forskning, media och drabbade vittnar om att problemet påverkar tillgänglighet, öppenhet och i slutändan demokratin.

Det är dags att vi börjar ta socionomernas berättelser på allvar.

Lena Engelmark

up 596