ALMEDALEN. Lösningar för fattiga EU-medborgare

Sedd av 33

Socionomen. Möt Hans Swärd: Tisdag 4 juli kl. 8.30-10.00 vid Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43-45 samt 14:00-15:00 i Biblioteket i Visby.

Senast ändrad 22:55, 3 Jul 2017
Hans Swärd, redaktör för Socionomens Forskningssupplement.

Hans Swärd berättar, utifrån sina resor och möten med utsatta, hur vi kan hitta lösningar på frågan om fattiga EU-medborgare som tigger. Han belyser den akuta nöden för människor och resonerar kring vilka långsiktiga strategier som krävs.

up 271