Arbetsförmedlingen förstärker

Sedd av 8

Nyhet. Arbetsförmedlingen anställer 400 nya medarbetare för att snabbare kunna hjälpa de som blivit arbetslösa under pandemin. De flesta kommer att arbeta på de regionala kontoren.

Senast ändrad 22:29, 20 Aug 2020

Arbetslösheten stiger och bedöms fortsätta stiga fram till början av nästa år för att därefter minska. De som nu rekryteras till Arbetsförmedlingen anställs som längst till och med juli nästa år eftersom det råder osäkerhet om myndighetens budget för 2021.

up 11