Erik Blennberger, teol.dr och professor i socialt arbete, har avlidit.

Sedd av 95

Socionomen. Erik Blennberger medverkar en sista gång i nya numret av Socionomen, nr 2/2018, i frågor om teknik och etik.

Senast ändrad 21:11, 15 Mar 2018
Erik Blennberger

Vi är tacksamma för hans insatser i detta, som kom att bli hans sista, nummer av Socionomen. Stefan Bladh, Socionomens fotograf, har tagit det sista fotot på honom.

Erik Blennberger har medverkat i Socionomen så länge redaktionen kan minnas. Han har varit en given gäst på Socionomgalorna, som Socionomen arrangerar, där han alltid bidragit med spännande diskussioner.

Du lämnar ett stort tomrum efter dig, Erik.

Lena Engelmark med redaktion
 

up 160