Ett spännande 2019!

Sedd av 51

Ledare. Fortsatt kamp för god arbetsmiljö på socialtjänsten men också glada nyheter.

Senast ändrad 11:54, 4 Feb 2019

Då är det 2019. Vi har väldigt mycket roligt som väntar men också svåra utmaningar.

Socionomen har tittat närmare på vad som händer för olika yrkesgrupper i socialt arbete och psykoterapi. På sidan 14 presenterar vi några av de viktigaste förändringarna. Den kanske roligaste nyheten är yrkeslegitimationen för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Resan till legitimation har varit lång och 1 juli får kuratorerna äntligen en skyddad yrkestitel!

Utvecklingen för socialtjänstens handläggare är däremot oviss. Arbetsmiljöverkets rapport ger dyster information om arbetsvillkoren även om Pia Thams senaste studie visar förbättring. I jämförelse med Pia Thams tidigare forskning under 2000-talet syns nu ett trendbrott – men detta måste sättas i relation till att förändringen rör sig inom ett spektrum som fortfarande inte är bra.

Socialförvaltningen i Gävle har utvecklat arbetsplatsen utifrån Pia Thams undersökningar. I reportaget på sidan 20 berättar handläggarna hur de skapat en fungerande arbetsmiljö. Eftersom gruppsammanhållningen visat sig vara avgörande för socialsekreterarnas trivsel och vilja att stanna på arbetsplatsen, har teamkänslan varit i fokus. Tryggheten i den sociala situationen har i sin tur påverkat ärendehanteringen positivt.

Men på många håll i landet befinner sig socialsekreterare i utsatta positioner. Hot och våld, psykisk ohälsa och arbetsrelaterad sjukfrånvaro är inte ovanligt. I detta nummers Forskningssupplement beskriver forskare hur socialarbetare använder sociala medier som ventil. När kraften tar slut eller rädslan för repressalier från chefer tystar dem, mobiliserar de sig istället på nätet. Det finns ingen motsättning mellan nätverk i sociala medier och formella organisationer, visar forskningen. Genom nätaktiviteten bidrar socionomerna till förnyelse av facket och till att välfärdsdebatten hålls levande.

Hur förhåller sig då blivande socionomer till Arbetsmiljöverkets rapport, Pia Thams studie och framtiden? Socionomen har träffat fyra studenter som tar examen nu i januari. De är väl medvetna om utmaningarna som väntar, berättar de i bildreportaget på sidan 28. Men insikten om deras betydelse för välfärdsutvecklingen i kombination med omsorgen om de hjälpbehövande tar överhanden. Det skapar mod och vilja att förändra!

Lena Engelmark

up 318