Exklusiva nyheter om Nya Socialtjänstlagen!

Sedd av 69

Socionomen. Camilla Sköld, utredningssekreterare i utredningen ”Framtidens socialtjänst”, berättar om planerna för Nya Socialtjänstlagen i nästa nummer, 2/2018.

Senast ändrad 16:27, 12 Feb 2018
Camilla Sköld

Ett par viktiga punkter från 1982 års lag har idag kommit i skymundan; det förebyggande arbetet och det samhällsförebyggande arbetet. Camilla Sköld berättar hur vi åter ska fånga upp det här och vilka vägar den nya lagen i övrigt kommer att ta.

up 163