Fler väljer bort äldreboende

Sedd av 18

Nyhet. Många som fått beslut om att få flytta till ett äldreboende tackar nej på grund av coronaviruset, uppger Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Senast ändrad 12:57, 24 Aug 2020

Om en sådan flytt inte sker inom tre månader är kommunen skyldig att rapportera det till IVO oavsett anledning. Allt fler sådana fall rapporteras från kommunerna.

– Det är framför allt anhöriga, men också enskilda äldre som inte vill att man flyttar in på grund av smittspridning, säger Lena Carp, enhetschef på IVO.

up 9