Gävle socialtjänst: Så förbättrar vi ärendehanteringen

Sedd av 41

Socionomen. Socialtjänstens arbete granskas nu och kritiseras (SvT). I nästa nummer visar vi lösningar: Med starkare teamkänsla gör vi ett bättre jobb, säger barnutredarna i Gävle.

Senast ändrad 19:04, 18 Jan 2019
Foto: Stefan Bladh för Socionomen.
Socionomens reportageresa till Gävle: Barn- och ungdomsutredarna på Gävle socialförvaltning har skapat bättre arbetsklimat utifrån Pia Thams forskning. Handläggarna är tryggare och jobbar bättre. Här arbetar handledaren Ylva Liljeros Dackland med arbetsgruppen.
up 162