Glada kvinnor i nytt trygghetssystem!

Sedd av 8

Socionomen. Det är bymöte i Bungi och invånarna har samlats för att diskutera Tanzanias sociala trygghetssystem. Systemet har gjort kvinnorna mer självständiga.

Senast ändrad 10:54, 7 Mar 2019
Foto: Görrel Espelund för Socionomen.

Det är mer än hundra år sedan Sverige började bygga upp ett socialt trygghetssystem. I Afrika är det fortfarande ett relativt nytt fenomen. Tanzania har på kort tid infört ett nationellt program med kontantstöd till samhällets mest utsatta. Förutom att kontantstödet gett kvinnorna nya möjligheter, har det också utvecklat närsamhället. Vi berättar hur i nästa nummer.

up 55