Grattis Socionomens artikelstipendiater!

Sedd av 85

Socionomen. Pia Forsberg har fått stipendium för Årets Artikel Från Fältet och Peter Dellgran har fått stipendium för Årets Forskningssupplementartikel.

Senast ändrad 11:09, 6 Dec 2018
1 av 2 Foto: Jann Lipka för Socionomen.
Pia Forsberg
2 av 2 Foto: Jann Lipka för Socionomen.
Peter Dellgran

Pia Forsberg har fått stipendium för artikeln Gruppens Kraft. Jury: Socionomens redaktionsråd

Peter Dellgran har fått stipendium för artikeln Vetenskapens mål och mening. Uppfattningar om forskningens uppgifter inom vårdvetenskap, utbildningsvetenskap och socialt arbete. Jury: Forskargrupp

Läs motiveringarna i bif dokument.

Stipenderna delades ut på Socionomgalan 2018 som arrangeras av Tidskriften Socionomen. 

up 315