Hanteringen av personuppgifter brister

Sedd av 22

Nyhet. Användningen av säker hantering av identiteter och behörigheter inom socialtjänsten fungerar inte.

Senast ändrad 22:32, 13 Jul 2020

Användningen av välfärdsteknik ökar i kommunerna, men många kommuner har svårigheter med att införa tekniken på bred front, rapporterar Socialstyrelsen. E-tjänster för ekonomiskt bistånd ökar, men bara ett litet antal ansökningar behandlas automatiskt. Användningen av säker hantering av identiteter och behörigheter inom socialtjänsten har dock brister. Bara 15 procent av kommunerna har säkrat samtliga system där personuppgifter behandlas. 

up 36