Härligt att se er "debattlusta" på Socionomens Facebooksida!

Sedd av 26

Socionomen. I nästa nummer, 1/2019, presenterar vi ny forskning om hur socionomer organiserar sig i sociala medier för att få bättre arbetsvillkor och klienterna bättre hjälp.

Senast ändrad 20:34, 8 Jan 2019
Foto: Illustration: Mia Fernau för Socionomen.

Det är forskarna Anna Meeuwisse och Gabriella Scaramuzzino som har skrivit artikeln "Socialarbetares protester genom nätverk på sociala medier".

Nya numret av Socionomen utkommer den 31 januari. 

up 165