I nästa nummer: Årets artikelstipendiat 2017!

Sedd av 33

Socionomen. Socionomen som skrivit Årets artikel och forskaren i socialt arbete som skrivit Årets forskningsartikel får stipendium, 10 000 kronor vardera.

Senast ändrad 13:50, 22 Dec 2017

"Årets Artikelstipendiat" kom till i ambitionen om att uppmuntra fler socionomer att skriva artiklar i olika sammanhang. Socionomernas arbete är ofta komplicerat och svårt för utomstående att sätta sig in i. Många missförstånd kan röjas genom att du som är socionom träder fram och berättar om hur du arbetar.

Förra året fick Teresia Weinberg stipendium för artikeln "Samlarsyndrom".

Hör av dig till Socionomen om du vill vara med och skriva så berättar vi mer om ramarna!

up 168