Inget förslag om ny beslutsordning i individärenden

Sedd av 23

Nyhet. Utredningen om framtidens socialtjänst är överlämnad: Den som är i behov av stöd ska lättare kunna få hjälp. Förslag om ändrad beslutsordning i individärenden finns inte.

Senast ändrad 01:49, 27 Aug 2020
up 11