Innehåll Socionomen #2 2014

Välfärdsfrågorna i Europa angår i allra högsta grad socionomernas arbete på hemmaplan. Snart är det EU-val: Möt Birgitta Ohlsson!"Supervalåret" märks också i Forskningssupplementet, där forskningen kretsar kring valårets frågor.Följ med Socionomens reportageteam till Sydafrika! Sara Assarsson och Anders Hansson möter människorna, 20 år efter att apartheid avskaffats.Följ också Socionomens nya tävling "I väntrummet"! Här tävlar just nu socialförvaltningarna i Stockholms City om vem som har det mest genomtänkta väntrummet!

Ledare: Din röst spelar roll för Europa
av Lena Engelmark

Innehållsförteckning

Tre frågor
Hans Swärd laddar inför ”supervalåret”!
av Lena Engelmark

Fokus
Hjälper hårdare straff?
av Hans P.A. Karlsson

Krönika
Tillbaka till visionerna
av Susanna Alakoski

Utblick

Sydafrika – 20 år efter apartheid avskaffades
av Sara Assarsson och Anders Hansson

NY TÄVLING! ”I väntrummet“!

Socialförvaltningarna i Stockholms city tävlar
av Maria Korpskog och Anna Fredriksson

Forskningssupplementet

Forskning om valårets frågor
av Hans Swärd

Samverkansråd inom det psykiatriska fältet
av Linda Mossberg, Gunilla Cruce, Monica Dahlström

Lekmän inom den sociala barnavården
av Staffan Höjer, Anders Liljegren, Torbjörn Forkby

Nytt från Högskolevärlden!
av Hans Swärd

Studentkrönika

Sträck på dig!
av Lotta Nordlöf Socialhögskolan i Umeå

Porträttet

EU-minister Birgitta Ohlsson
av Lena Engelmark

EU-krysset

Utblick

Dagestan efter OS
av Stefan Bladh

Alltid i Socionomen

Ledare  

Notiser   

Recensioner  

Utbildningsannonser  

Platsannonser  

I nästa nummer

I nästa nummer

Tidig Alzheimer. Vad händer när demens blir verklighet mitt i livet, med minderåriga barn, arbete och umgänge? Huvudförfattare Vesna Jelic.

Möt Stefan Jarl. Han berättar om livet, sig själv och tankarna bakom dokumentärfilmen som stoppades.

Serien "I väntrummet" fortsätter!

up 2074