Innehåll Socionomen #3 2014

Omslag: Beata Boucht Snabb utveckling i yrkeslivet gör att vi blivit mer uppmärksamma på demenssjukdomar. Men drabbade och anhöriga får inte alltid den hjälp de behöver.

Läkaren och forskaren Vesna Jelic skriver om ny forskning och kuratorn Mette Bergman tar oss med på en resa genom sjukdomsförloppet.

Vi får också komma hem till familjen Grönlund och lyssna till hur de löste problemen när mamma Eva insjuknade. Vilken förberedelse har kommuner runt om i landet?

Ledare: Demenssjuka hamnar i kläm
av Lena Engelmark

Innehållsförteckning

2014-04-166

 

Bilden

Iran – näsjobbens förlovade land

foto: Sanna Sjöswärd

Fokus

Fattigpensionärer

av Sven Rosell

Från fältet

AISF och makten

av Alec Carlberg, Thomas Fröberg och Cecilia Heule

I väntrummet

Förvaltningarna i Stockholms city tävlar om bästa väntrum

av Maria Korpskog och Anna Fredriksson

Tema: Alzheimer mitt i livet

Unga med Alzheimer

av Vesna Jelic

 

Tre frågor: Sven Wollter

av Lena Engelmark

 

Från fältet: Bärande kraft är kärleken

av Mette Bergman

Anhörigstödet brister

av Hans P.A. Karlsson

 

Kommuner: Har ni anhörigstöd för unga med demens?

av Hans P.A. Karlsson

Porträttet

Möt filmaren Stefan Jarl

av Sven Rosell

Reportaget

Barnet viktigare än missbruket

av Maria Korpskog

C-uppsatstävling

Sex som självskadehandling

av Andrea Lönnbom, Gabriella Karlsson, Kristina Söderberg, Socialhögskolan Umeå

Hjälplösa offer?

av Andrea Lindell Munga, Matilda Peterson, Socialhögskolan Lund

Lämplig eller inte?

av Lisa Jönsson, Ersta Sköndal högskola

Studentkrönika

Integrerad i teamsamarbete?

av Josefin Janson, Socialhögskolan Göteborg

Debatt

Socialstyrelsens vägledning försvårar

av forskarteam

Bostadslöshet i begreppsförvirring

av Tarja Brandelius

Alltid i Socionomen

Ledare

Notiser

Recensioner

Utbildningsannonser

Platsannonser/Korsordslösning/I nästa nummer

 

 

up 2059