Innehåll Socionomen #4 2015

Parterapi är ett viktigt bidrag till folkhälsan och en rättighet för alla. Läs om parterapins utveckling i Sverige och om vilka möjligheter som finns för par som har svårt att nå fram till varandra.

Dessutom i detta nummer:

Socialstyrelsen får kritik av socialsekreterare på mottagningsenheten, Växjö kommun: "Vi anser att Socialstyrelsen fokuserar på fel saker."

I Utblick möter vi Ceausescus barn. Och idag – 25 år efter Ceausescus fall – lever tusentals övergivna barn i Rumänien fortfarande på statliga hem eller på gatan.

Socialhögskolorna har utsett årets C-uppsatsvinnare som får ett stipendium på 10 000 kronor av Socionomen. Möt de glada studenterna!

LEDARE i #4: Trovärdig, aktuell och värd att rekommendera
av Lena Engelmark

BILDEN
Desperata migranter tar allt större risker

KALENDARIET
Heike Erkers omvald till förbundsordförande

FOKUS
Döden på Medelhavet
av Sven Rosell

TÄVLING!
Gissa myndighet – Socionomen presenterar vinnarna!
Socionomen lyfter fram en myndighet som satsat på socionomernas arbetsmiljö.

FRÅN FÄLTET
MAFI-metoden/Samspel i familjen
av Monica Hedenbro

TEMA/PARTERAPI
Ledare/En rättighet för alla
av Pia Litzell Berg

Parterapins utveckling
av Pia Litzell Berg

Intersubjektivitet/Vilja dela känsla med dig
av Per Landberg

Varför är föräldrarnas relation viktig för barnet?
av May Nilsson

Reportage/Nu är det vår tur
av Maria Korpskog

EFT– skapa ny erfarenhet
av Tommy Waad och Gerd Elliot

KURATORSDAGARNA 2015
Psykisk ohälsa – vår tids gissel
av Sven Rosell   

C-UPPSATSVINNARE 2015
Karin Olsson och Rut Yismaw, Örebro universitet  

C-UPPSATSTÄVLING
Umeå universitet   
Malmö högskola  
Högskolan i Jönköping

UTBLICK
Ceausescus barn
av Hanna Johansson

DEBATT
Använd socialtjänsten rätt!
av socialsekreterare på mottagningsenheten, Växjö kommun

TÄNKT & TYCKT
Dåligt fokus på ekonomiskt bistånd
av Theres Axén   

ALLTID I SOCIONOMEN
Ledare   
Recensioner   
Utbildningsannonser
Platsannonser
Korsordslösning/I nästa nummer

up 2047