Jourhem – vad är det egentligen?

Sedd av 26

Socionomen. Jourhem behöver tydligt definieras i lagstiftningen. Nu finns en inkonsekvens i hur de benämns och används. Socionomen har undersökt och berättar mer i nästa nummer, 6/2020.

Senast ändrad 19:46, 18 Aug 2020
Foto: Illustration: Mia Fernau för Socionomen.
up 16