Karlstads bidrag i C-uppsatstävlingen!

Sedd av 64

Socionomen. Socionomutbildningen i Karlstad har valt att tävla med studenterna Amanda Johansson och Oscar Jansson i årets C-uppsatstävling. Tävlingen avgörs i sista numret för året, nr 8.

Senast ändrad 17:44, 14 Sep 2020
Foto: Illustration: Mia Fernau för Socionomen.
Mia Fernau har illustrerat Amandas och Oscars bidrag i C-uppsatstävlingen.

Amanda och Oscar har skrivit uppsatsen ”Det är inte politiskt korrekt att glömma en sån här fråga” - en kvalitativ studie om skilda förutsättningar för könen och om jämställdhetsarbete inom socialtjänsten.

Studiens syfte var att undersöka yrkesverksamma socionomers erfarenheter av vad som förändrar eller reproducerar ojämställdhet. Syftet var också att ta reda på vad det finns för erfarenheter av internt jämställdhetsarbete på arbetsplatserna.

Undersökningen visade att jämställdhetsarbete bör prioriteras i det dagliga arbetet på arbetsplatser. 

 

up 32